AKTUALITY
Režim konania podujatia (COVID 19): účasť je možná pre plne očkovaných účastníkov.
Podujatie sa bude konať prezenčnou formou. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, bude podujatie preložené na nový termín.

ONLINE PRIHLÁŠKA
ONLINE PRIHLÁŠKA


- PRVÁ INFORMÁCIA (.PDF)

Pandemické opatrenia
Pri vstupe na hromadné podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19.

Pri nesplnení vyššie uvedených podmienok účastníkovi nebude umožnený vstup na podujatie.
Termín konania
19. - 20. november 2021
Miesto konania
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Harmonogram odborného programu
Registračné poplatky

Registračné poplatky
Členovia SHS, SSVPL zdarma
Nečlenovia SHS, SSVPL 100,- EUR
* Ceny sú uvedené s DPH
Ubytovanie
V prípade záujmu o ubytovanie počas podujatia kontaktujte prosím:

Ing. Michaelu Hladovú
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
hladova@farmiprofi.sk
+421 903 133 638